Praktyki zawodowe

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk dr Magdalena Fuhrmann

 

Przed rozpoczęciem praktyki

 1. Wybierz miejsce praktyki i ustal termin jej rozpoczęcia i zakończenia (łącznie 120 godzin)
 2. Wypełnij kwestionariusz pod linkiem: https://forms.gle/VfVbV2W7inGgqmWJ6
 3. Gdy otrzymasz informację zwrotną o akceptacji miejsca i czasu praktyki, przygotuj dokumenty: Porozumienie oraz Ramowy plan praktyki (do poprania niżej). Pamiętaj o wypełnieniu wszystkich rubryk i pustych pól (oprócz numeru porozumienia)
 4. Prześlij dokumenty w wersji WORD na adres zawodowe.wgsr@uw.edu.pl UWAGA! Dokumenty muszą zostać przesłane najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyki lub wcześniej.
 5. Wszelkie dokumenty weryfikowane i wysyłane są w poniedziałki.
 6. Ważne: przed wysłaniem dokumentów upewnij się, że zostały wypełnione wszystkie wymagane pola: pełna nazwa i adres firmy, adres studenta, daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki (szczególną uwagę należy zwrócić na wypełnienie art. 6 i 8 POROZUMIENIA). W nazwie pliku proszę wpisać swoje nazwisko i imię wg wzoru: KOWALSKA Iwona POROZUMIENIE.doc

 

Po zakończeniu praktyki

 1. W miejscu, gdzie odbywała się praktyka przygotuj sprawozdanie oraz poproś o zaświadczenie o odbyciu praktyki (wzory dokumentów do poprania poniżej)
 2. Podpisane dokumenty prześlij na adres zawodowe.wgsr@uw.edu.pl.
 3. Oczekuj na wpis w USOS.
 4. Wypełnij kwestionariusz oceny praktyki zawodowej:

 

UWAGA 1.

Sprawy praktyk załatwiane są tylko poprzez adres mailowy zawodowe.wgsr@uw.edu.pl.

Istnieje możliwość konsultacji poprzez Google Meet po wcześniejszym umówieniu się mailowo lub podczas dyżuru na Wydziale.

 

UWAGA 2. 

Istnieje możliwość zaliczenia praktyki poprzez pracę zawodową. Praca ta musi być powiązana z kierunkiem studiów. W takim przypadku należy postępować jak poniżej:

 1. Wypełnij kwestionariusz pod linkiem: https://forms.gle/vwCsxEqWb4XpJixR8
 2. Gdy otrzymasz informację zwrotną o akceptacji miejsca i czasu praktyki przygotuj Wniosek o zaliczenie praktyki (do pobrania poniżej).
 3. Na adres zawodowe.wgsr@uw.edu.pl prześlij Wniosek oraz kopię umowy o pracę (zlecenie, umowa wolontariatu)
 4. Oczekuj na wpis w USOS 

GEOGRAFIA – STUDIA I STOPNIA: student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych ma możliwość odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin pracy), za co otrzymuje 3 punkty ECTS. Praktyka zawodowa jest dla studentów przedmiotem specjalnościowym, opcjonalnym.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin pracy), za co otrzymuje 3 punkty ECTS. Praktyki zawodowe odbywają się w szóstym semestrze studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. Zmiana terminu praktyki możliwa jest, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

 

Dokumenty do pobrania:

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej:  POROZUMIENIE 2021 i RAMOWY plan praktyki 2021

Po zakończeniu praktyki: Wzór sprawozdania z przebiegu praktyki i Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki

Dla osób zaliczających praktykę zawodową poprzez umowę o pracę / dzieło / zlecenie (po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem): Wzór wniosku o zaliczenie praktyk