Program studiów na kierunku STUDIA MIEJSKIE

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2020 lub 2021 roku

II stopnia

W pierwszym  semestrze program zajęć jest wspólny dla wszystkich studentów, od drugiego semestru oprócz zajęć wspólnych studenci wybierają przedmioty zgodnie z zadeklarowanym przez siebie modułem.

W trakcie toku studiów (4 semestry), każdy student musi zaliczyć zajęcia prowadzone w języku obcym na poziomie B2+ (za 3 ECTS).

Dla studentów, którzy rozpoczną studia w 2023

II stopnia

Na pierwszym  roku program zajęć jest wspólny dla wszystkich studentów, od drugiego roku studenci oprócz zajęć wspólnych, wybierają przedmioty zgodnie z zadeklarowanym przez siebie modułem.

W trakcie toku studiów (4 semestry), każdy student musi zaliczyć zajęcia prowadzone w języku obcym na poziomie B2+ (za 3 ECTS).