Środowisko Morza Bałtyckiego – The Baltic University

Baltic Sea environment and its protection

Kurs oferowany przez nasz Wydział przedstawia wielodyscyplinarne badania warunków środowiskowych obszaru Morza Bałtyckiego od Zatoki Botnickiej na północy, poprzez Bałtyk Właściwy, aż po Kattegat oraz zlewisko Bałtyku. Główny nacisk położono na ochronę środowiska naturalnego Bałtyku.

Kurs dostarcza ogólnej wiedzy na temat środowiska Bałtyku, a także umożliwia zapoznanie się z tematami, które są ważne dla zrozumienia funkcjonowania i poprawy stanu ekosystemu Morza Bałtyckiego. Przygotowuje studentów do przedstawiania problemów ochrony środowiska we właściwym kontekście społecznym. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Link do kursu Baltic Sea environment and its protection

Baltic University Programme

Kurs odbywa się w ramach międzynarodowego programu Baltic University Programme. Uczestniczy w nim 90 uczelni z państw położonych w zlewisku Morza Bałtyckiego. BUP koncentruje się na kwestiach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i demokracji w regionie Morza Bałtyckiego. Koordynatorem programu jest Uniwersytet w Uppsali w Szwecji.

Link do strony Baltic University Programme