Podstawy prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim – 2014

Prawo o szkolnictwie wyższym

Informacje o studiach doktoranckich na stronach Uniwersytetu Warszawskiego

Stypendia

Zasady przyznawania stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2022/2023

Zasady przyznawania stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2021/2022

Zasady przyznawania stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na WGSR w roku akademickim 2020/2021

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na WGSR w roku akademickim 2020/2021

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium Rektora doktorantom WGSR w roku akademickim 2020/2021

Zasady przyznawania stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2019/2020

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych

Zasady przyznawania stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019

Wnioski o stypendium doktoranckie, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego można składać do 8 października 2018 r.

Ocena wniosków przez komisje doktoranckie i stypendialne do 29 października 2018 r.

Otwarcie możliwości rejestrowania wniosków o przyznanie wszystkich typów stypendiów w USOSweb nastąpi 2 lipca br.

Zasady przyznawania stypendiów obowiązujące od 17.10.2017 r.

Zasady przyznawania stypendiów obowiązujące do 17.10.2017 r.

Szczegółowy tryb rozpatrywania wniosków o stypendium doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

Szczegółowy tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego o kwotę z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów 2015

Zasady przyznawania stypendium z dotacji podmiotowej 2015