Formularze i wzory umów Biura Spraw Pracowniczych UW

 Wsparcie socjalne

 Dokumenty dla osób niepełnosprawnych

Wnioski urlopowe

Wniosek urlopowy pracownika naukowego

Wniosek urlopowy pracownika nie będącego nauczycielem akademickim

Rozliczenie pracy w nadgodzinach na WGSR UW (zobacz komentarz)

 Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

 Wniosek o udzielenie czasu wolnego

Podróż samochodem

 Używanie pojazdu prywatnego do podróży służbowych (strona BWZ UW) 

Umowa w sprawie używania pojazdu prywatnego do podróży służbowych

Inne formularze

Formularz do wysyłania listów poleconych

 Oświadczenie do celów rozliczania podróży służbowych

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą konkursową na UW

Szablony prezentacji Power Point i tła do programu ZOOM

Szablon prezentacji – rozmiar standardowy (4:3). Pobierz: wersja polska, wersja angielska

 

 

Szablon prezentacji – rozmiar panoramiczny (16:9). Pobierz: wersja polska, wersja angielska

 

 

Tło do programu ZOOM z logotypem WGSR UW. Pobierz: wersja polska