ZESPÓŁ

Kierownik Dziekanatu: mgr Jan Skrzypczuk

Dane kontaktowe:

tel.  (22) 5521519 (kierownik dziekanatu)

e-mail: j.skrzypczuk@uw.edu.pl

tel.  (22) 5521509 (studia stacjonarne)

tel.  (22) 5520660 (studia stacjonarne)

tel.  (22) 5520630 (studia niestacjonarne)

e-mail: dziekanat.wgsr@uw.edu.pl

 Rodzaj studiów

 Imię i Nazwisko

Nr pokoju

 Telefon

  • Studia stacjonarne I stopnia – geografia

mgr Ewa Kiczyńska Stępień

ekiczynska@uw.edu.pl

 11 (22) 5520660
  • Studia stacjonarne II stopnia – geografia.
  • Studia stacjonarne II stopnia – studia miejskie.
  • Program MOST.
  • Stypendia socjalne.

mgr Agata Paszyńska

agata.paszynska@uw.edu.pl

 11 (22) 5521509
  • Studia stacjonarne I stopnia – gospodarka przestrzenna.
  • Studia stacjonarne II stopnia – gospodarka przestrzenna.

Dominika Macioch

d.macioch@uw.edu.pl

 11 (22) 5520660
  •  Studia niestacjonarne

mgr Barbara Padzińska

bpadzins@uw.edu.pl

 10 (22) 5520630
  • Sprawy administracyjne

Dorota Chojnacka-Ścisło

d.chojnackas@uw.edu.pl

10 (22) 5520630

 

Godziny pracy dziekanatu

Studia stacjonarne (pok. 11)

ekiczynska@uw.edu.pl

d.macioch@uw.edu.pl

agata.paszynska@uw.edu.pl

 

Studia niestacjonarne (pok. 10)

bpadzins@uw.edu.pl

 Dzień  Godziny  Dzień  Godziny
 Poniedziałek 9:00 – 13:00  Poniedziałek 9:00 – 13:00
 Wtorek 9:00 – 13:00  Wtorek 9:00 – 13:00
 Środa 9:00 – 13:00  Środa 9:00 – 13:00
 Czwartek 9:00 – 13:00  Czwartek 9:00 – 13:00
 Piątek nieczynny  Piątek nieczynny
 Sobota 9:00 – 13:00 (w terminach zjazdów)

 

Dyżury Prodziekana / KJD

 Prodziekan ds. studenckich /

 Kierownik Jednostki

 Dydaktycznej (KJD)

 Dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska

       majkor@uw.edu.pl

Poniedziałek 9:30 – 11:30

Czwartek 9:30 – 11:30