Realizowane projekty

Granty realizowane na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW w 2021 r.

  1. PROJEKTY KRAJOWE

2. PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE