Kierownik jednostki: prof. dr hab. Maciej Jędrusik

 

Imię i nazwisko WWW Email Telefon Konsultacje
dr Paweł Cywiński [www] [email] (22) 5520623  poniedziałek 17.00-18.30
dr Anna Dudek [www] [email]  (22) 5523242  środa 11.00-13.15
dr Anna Grzegorczyk [www] [email]  (22) 5520642  środa 9.00-11.30
prof. dr hab. Maciej Jędrusik [www] [email] (22) 5520631  poniedziałek 11.00-12.00

środa 9.30-10.00

dr Maciej Kałaska [www] [email] (22) 5520623  czwartek 15.00-16.00,

piątek 12.00-13.00

mgr Joanna Papis [www] [email] (22) 5520642  środa 9.00-10.00
dr hab.Katarzyna Podhorodecka [www] [email] (22) 5520642  środa 9.30-11.30

piątek 8.30-9.30

dr hab.  Tomasz Wites [www] [email] (22) 5520646  środa 9.45-10.45