Kontakt

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
Sprawy studenckie:
Tel: +48 22 5520660 (studia stacjonarne)
Tel: +48 22 5520630 (studia niestacjonarne)
E-mail: dziekanat.wgsr@uw.edu.pl
Sekretariat Dziekana:
Tel: +48 22 5520631
Fax: 22 5521521
E-mail: globus@uw.edu.pl
Wykaz najważniejszych adresów mailowych oraz telefonów WGSR
 Kinga Rucińska - Dyrektor Administracyjny kingar@uw.edu.pl 225520742
 Sekretariat Dziekana globus@uw.edu.pl 225520631
 Dziekanat dziekanat.wgsr@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Sekcja Ekonomiczno-Finansowa magdad@uw.edu.pl; ae.berlinska@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Sekcja Wsparcia Inicjatyw Badawczych nauka.wgsr@uw.edu.pl; u.nikitin@uw.edu.pl 225520634
 Sekcja Współpracy z Zagranicą j.skrzypczuk@uw.edu.pl 225521519
 Sekcja Umów i Zamówień Publicznych zp.wgsr@uw.edu.pl; jrlechni@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Mazowiecki Ośrodek Geograficzny mog.wgsr@uw.edu.pl 504114114
 Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej mjjankow@uw.edu.pl; mt.porczek@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Biblioteka i Wydawnictwa biblioteka.wgsr@uw.edu.pl 225520677, 225520625; 225520649
 
 Katedra Geografii Fizycznej elwiraz@uw.edu.pl 225520645
 Zakład Geoekologii ewa.mierzwiak@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Zakład Geomorfologii  e.smolska@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Zakład Hydrologii jsuch@uw.edu.pl 225520635
 Zakład Klimatologii k.leziak@uw.edu.pl 225520645
 Laboratorium Analiz Środowiskowych k.zaremba5@student.uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego ikr@uw.edu.pl; aturek@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Katedra Geografii Turystyki i Rekreacji aleksandra.korpysz@uw.edu.pl 225520500
 Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej akomornicka@uw.edu.pl 225520650
 Katedra Geografii Regionalnej i Politycznej jzpapis@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Zakład Geografii Regionalnej Świata jzpapis@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Pracownia Geografii Politycznej i Historycznej jmietkie@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Pracownia Edukacji Geograficznej bkicinska@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych afolbrier@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji afolbrier@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy

Dane kontaktowe pracowników WGSR znajdują się w Zakładce Wydział > Pracownicy i doktoranci