Pełnomocnicy i Koordynatorzy

Funkcja Osoba email Telefon Pokój
Pełnomocnik do spraw Bloku Pedagogicznego dr Alina Awramiuk-Godun [email] (22) 5521513 103
Pełnomocnik do spraw Przedsiębiorczości Akademickiej dr Anna Dąbrowska [email] (22) 5520650
Pełnomocnik do spraw Rekrutacji na Studia mgr Magdalena Dobrowolska [email] (22) 5521525 21
Pełnomocnik do spraw Międzynarodowej Promocji Wydziału dr Anna Dudek [email] (22) 5523242 201
Pełnomocnik do spraw Praktyk dr Magdalena Fuhrmann [email] (22) 5521513 103
Pełnomocnik do spraw Otoczenia Społeczno-Gospodarczego MOG dr Bożena Kicińska, prof. ucz. [email] (22) 5520645
Pełnomocnik do spraw Współpracy z UCBSPiZR dr Maciej Lenartowicz [email] (22) 5520635 125
Pełnomocnik do spraw Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej WGSR dr Paulina Pokojska [email] (22) 5520668 305
Pełnomocnik do spraw Mobilności dr Paulina Pokojska [email] (22) 5520668 305
Pełnomocnik do spraw Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów mgr Jan Skrzypczuk [email] (22) 5521519 22
Koordynator Zespołu do spraw Strategii WGSR dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. ucz.
Menadżer publikacji mgr Ewa Pluta [email] (22) 5520677 6
Sekretarz Rady Wydziału mgr Joanna Miętkiewska-Brynda [email]  (22) 5520647 203A
Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji LABI mgr Kinga Rucińska [email] 120

Kierownicy i Koordynatorzy Studiów Niestacjonarnych, Podyplomowych i Doktoranckich

Funkcja Osoba email Telefon Pokój
Kierownik Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Geografii dr Paulina Pokojska [email] (22) 5520668 305
Kierownik Studiów Doktoranckich dr hab. prof. UW Urszula Somorowska, prof. ucz. [email] (22) 5520665 124
Koordynator Studiów Podyplomowych mgr Agata Korzeniecka [email] (22) 5521517 113