Erasmus – wyjazdy do krajów partnerskich


KONKURSY NA WYJAZDY DO KRAJÓW PARTNERSKICH 

Konkurs dla nauczycieli akademickich na wizyty dydaktyczne na wybranych uczelniach w krajach niestowarzyszonych  z programem Erasmus+ (STA/KA171/2022) – nabór zakończony

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłosiło konkurs dotyczący wyjazdów nauczycieli akademickich w roku akademickim 2022/2023 lub 2023/2024 w celu prowadzenia zajęć w:

 • Albania, Tirana – European University of Tirana (1 stypendium)
 • Filipiny, Manila – Ateneo De Manila University (1 stypendium)
 • Gruzja, Tbilisi – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (1 stypendium)
 • Indonezja, Surabaya – University Of Airlangga (1 stypendium)
 • Kanada, Vancouver – University Of British Columbia (1 stypendium)
 • Mołdawia, Kiszyniów – Moldova State University (1 stypendium)
 • Palestyna, Nablus – An-Najah National University (2 stypendia)
 • USA, Chicago – Northeastern Illinois University (1 stypendium)

Osoby planujące ubiegać się o wyjazd są zobligowane do zapoznania się z procedurą i kryterialmi kwalifikacji oraz do przygotowania następujących dokumentów zgłoszeniowych:

 • Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement for Teaching);
 • Oświadczenie o liczbie i kierunkach wyjazdów STA w ramach projektów „Erasmus – mobilność edukacyjna”, licząc od roku akademickiego 2020/2021;
 • Życiorys naukowy w jęz. angielskim;
 • List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej instytucji przyjmującej w jęz. polskim;

Procedura oraz kryteria kwalifikacji wraz z niezbędnymi formularzami znajdują się na stronie BWZ:

http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/  (zakładka: Konkurs STA/KA171/2022 – Wyjazdy nauczycieli akademickich r.a. 2022/2023 lub 2023/2024)

Terminy:

 • 25 kwietnia 2023 do godz. 14.00 – termin składania kompletu dokumentów u Koordynatora ds. Mobinlości na WGSR. 

          Osoby planujące ubieganie się o wyjazd są proszone o wcześniejszy kontakt z Koordynatorem ds. Mobilności.

 • 28 kwietnia 2023 r. do godziny 14.00 – termin złożenia w BWZ listy kandydatów wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych każdego kandydata.  Listę kandydatów wraz z dokumentami przekazuje do BWZ Koordynator ds. Mobilności. Termin składania wniosków jest ostateczny.

(31.03.2023 r.)


 OGÓLNOUNIWERSYTECKI KONKURS NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE (STA)

do  UNIVERSITY OF HAIFA,  BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV  (Izrael) oraz UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA (Kanada) (nabór zamknięty 30.11.2022)

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłosiło ogólnouniwersytecki konkurs dla nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach Programu „Erasmus– mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” (KA107/2020) do następujących uczelni partnerskich:

 • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1 stypendium)
 • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1 stypendium)
 • University of British Columbia – Kanada, Vancouver (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji oraz formularze znajdują się na stronie BWZ:

http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/

Osoby chcące ubiegać się o wyjazd są zobligowane do zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Terminy:

 • 25 listopada 2022, 12.00 – termin składania kompletu dokumentów przez pracownika na WGSR.
 • 30 listopada 2022 r. do godz. 14.00 – termin składania kompletu dokumentów w BWZ – dokumenty wraz listą kandydatów przekazuje do BWZ Koordynator ds. Mobilności.

 

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • Nauczyciel akademicki akademicki może ubiegać się o 1 wyjazd dydaktyczny STA/KA107/2020 w okresie 1.09.2020-30.06.2023.
 • Osoby ubiegające się o wyjazd są zobligowane do przygotowania kompletu dokumentów, w tym do uzgodnienia dat i programu wyjazdu STA z uczelnią zagraniczną w postaci Mobility Agreement (dokument musi zostać opatrzony wszystkimi wymaganymi podpisami).
 • Komplet dokumentów należy dostarczyć Koordynatorowi ds. Mobilności na WGSR UW najpóźniej do 25 listopada 2022, godz. 12.00. W sprawie podpisów na Mobility Agreement proszę kontaktować się odpowiednio wcześniej.
 • Osoby, które dostarczą w terminie wszystkie wymagane dokumenty i spełnią wymogi regulaminowe, zapisane w procedurze opublikowanej przez BWZ, zostaną uwzględnione na liście zgłoszeń, która zostanie przekazana do BWZ.
 • Wyboru stypendystów spośród wszystkich zgłoszeń z UW dokona Zespół kwalifikacyjny powołany przez przewodniczącego Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych.
 • Termin realizacji wyjazdu: do 30 czerwca 2023.
 • Osoby zainteresowane aplikowaniem są zobowiązane do zapoznania się z tymi dokumentami oraz do ustalenia z Kierownikiem Jednostki Dydaktycznej zastępstw za własne zajęcia dydaktyczne przypadające podczas wyjazdu.
 • Szczegółowych informacji nt. projektu udziela pani Joanna Wiszniewska z BWZ:  wiszniewska@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 078.
 • Kontakt z Koordynatorem ds. Mobilności na WGSR – od 2.11.2022.

 OGÓLNOUNIWERSYTECKI KONKURS NA WYJAZDY SZKOLENIOWE (STT)

do  UNIVERSITY OF HAIFA,  BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV  (Izrael) oraz UNIVERSITY OF JORDANIA (Jordania) [nabór zamknięty 30.11.2022]

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłosiło ogólnouniwersytecki konkurs na wyjazdy szkoleniowe (STT) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w ramach Programu „Erasmus– mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” (KA107/2020) do następujących uczelni partnerskich:

 • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1 stypendium)
 • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1 stypendium)
 • University of Jordania – Jordania (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji oraz formularze znajdują się na stronie BWZ:

http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/

Osoby chcące ubiegać się o wyjazd są zobligowane do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi przez BWZ.

Terminy:

 • 25 listopada 2022, 12.00 – termin składania kompletu dokumentów przez pracownika na WGSR.
 • 30 listopada 2022 r. do godz. 14.00 termin składania kompletu dokumentów w BWZ. Dokumenty wraz listą kandydatów przekazuje do BWZ Koordynator ds. Mobilności.

 Najważniejsze informacje o konkursie:

 • Pracownik UW niebędący nauczycielem akademickim może ubiegać się o 1 wyjazd szkoleniowy w ramach STT/KA107/2020 w okresie 1.09.2020-30.06.2023.
 • Osoby ubiegające się o wyjazd są zobligowane do przygotowania kompletu dokumentów, w tym do uzgodnienia dat i programu wyjazdu STA z uczelnią zagraniczną w postaci Mobility Agreement (dokument musi zostać opatrzony wszystkimi wymaganymi podpisami).
 • Komplet dokumentów należy dostarczyć Koordynatorowi ds. Mobilności na WGSR UW najpóźniej do 25 listopada 2022, godz. 12.00. W sprawie podpisów na Mobility Agreement proszę kontaktować się odpowiednio wcześniej.
 • Osoby, które dostarczą w terminie wszystkie wymagane dokumenty i spełnią wymogi regulaminowe, zapisane w procedurze opublikowanej przez BWZ, zostaną uwzględnione na liście zgłoszeń, która zostanie przekazana do BWZ.
 • Wyboru stypendystów spośród wszystkich zgłoszeń z UW dokona Zespół kwalifikacyjny powołany przez przewodniczącego Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych.
 • Termin realizacji wyjazdu: do 30 czerwca 2023.
 • Osoby zainteresowane aplikowaniem są zobowiązane do zapoznania się z zasadami i dokumentami opublikowanymi przez BWZ.
 • Szczegółowych informacji nt. projektu udziela pani Joanna Wiszniewska z BWZ:  wiszniewska@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 078.
 • Kontakt z Koordynatorem ds. Mobilności na WGSR – od 2.11.2022.

 OGÓLNOUNIWERSYTECKI KONKURS NA WYJAZDY STA/STT
do  AIRLANGGA UNIVERSITY (Indonezja), BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV  (Izrael)
oraz TRIBHUAN UNIVERSITY (Nepal) [NABÓR ZAMKNIĘTY]

w związku z niewykorzystaniem miejsc wyjazdowych w konkursie Erasmus + KA107/2019 i wynikającym z tego przesunięciem środków finansowych, Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło uzupełniające ogólnouniwersyteckie konkursy na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu „KA107 – mobilność z krajami partnerskimi”:

 •  Airlangga University – Indonezja, Surabaja (1 stypendium STA/STT)
 •  Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (2 stypendia STA/STT)
 •  Tribhuvan University – Nepal, Kirtipur (3 stypendia STA/STT)

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • Nauczyciel akademicki akademicki może ubiegać się o 1 wyjazd dydaktyczny STA, pracownik niebędący nauczycielem akademickim może ubiegać się o 1 wyjazd szkoleniowy STT.
 • Osoby ubiegające się o wyjazd są zobligowane do przygotowania kompletu dokumentów, w tym do uzgodnienia dat i programu potencjalnego wyjazdu STA lub STT z uczelnią zagraniczną w ramach Mobility Agreement (dokument musi zostać opatrzony wszystkimi wymaganymi podpisami) i dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów do Koordynatora ds. Mobilności na WGSR UW najpóźniej do dnia 23 maja 2022, godz. 12.00 (poniedziałek).
 • Osoby, które dostarczą w terminie wszystkie wymagane dokumenty i spełnią wymogi regulaminowe, zapisane w procedurze opublikowanej przez BWZ (link poniżej), zostaną uwzględnione na liście zgłoszeń, która zostanie przekazana do BWZ.
 • Wyboru stypendystów spośród wszystkich zgłoszeń z UW dokona Zespół kwalifikacyjny powołany przez przewodniczącego Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych.
 • Termin realizacji wyjazdu: do 30 lipca 2022.
 • Procedurę oraz wszystkie wymagane formularze i dokumenty dla osób ubiegających się o wyjazd, BWZ zamieściło na swoich stronach: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/ (zakładka: Konkurs uzupełniający na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich lub w pracowników niebędących nauczycielami akademickimi celach szkoleniowych z projektu KA107/2019); osoby zainteresowane aplikowaniem są zobowiązane do zapoznania się z tymi dokumentami.

 W razie pytań proszę o kontakt; w BWZ szczegółowych informacji nt. projektu udziela pani Joanna Wiszniewska:  joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 078.

Koordynator ds. mobilności na WGSR UW

KONKURS NA WYJAZD W CELACH SZKOLENIOWYCH DO UNIVERSITY OF TEHRAN [nabór zakończony]

BWZ ogłosiło ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu KA107 do uczelni partnerskiej: University of Tehran, Teheran, Iran

Informacje podstawowe:

 • Konkurs jest kierowany do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Ilość stypendiów: 1
 • Dziedziny współpracy: wszystkie
 • Czas trwania mobilności: 7 dni (w tym 2 dni podróż)
 • Wyjazd musi być zakończony do dnia 30 czerwca 2022 r.

Informacje o wymaganiach i procedurze:

 • Szczegółowe wymagania, informacje nt. konkursu oraz wykaz dokumentów, które osoba ubiegająca się o wyjazd jest zobligowana przygotować, znajdą Państwo na stronie internetowej BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019/
 • Osoby, które zdecydują się na udział w kwalifikacji, są proszone o złożenie kompletu wymaganych dokumentów do 24 lutego br. do godziny 10.00.
 • Dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres: erasmus.wgsr@uw.edu.pl, muszą one zawierać wymagane podpisy. Dokumenty można także dostarczyć osobiście do pokoju 305 (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny).
 • W celu pozyskania podpisu Dziekana na Mobility Agreement, dokument bardzo proszę przesłać na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl bezpośrednio po dokonaniu ustaleń z uczelnią zagraniczną.
 • Złożone dokumenty będą podstawą przygotowania listy zgłoszeniowej, która po zatwierdzeniu przez Dziekana zostanie przekazana do BWZ do 28 lutego do godz. 14.00, jest to termin nieprzekraczalny.
 • Osoba udzielająca informacji nt. konkursu: Joanna Wiszniewska Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 22 55 24 078, e-mail: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Koordynator ds. mobilności Paulina Pokojska


KONKURS NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W RAMACH PROGRAMU KA107– STA 2021/2022 DO UNIVERSITY OF TEHRAN ORAZ NORTHEASTERN ILLINOIS CHICAGO [nabór zakończony]

BWZ ogłosiło ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach Programu KA107 do następujących uczelni partnerskich:

 • University of Tehran, Teheran, Iran (1 stypendium)
 • Northeastern Illinois University, Chicago, USA (1 stypendium)

Informacje podstawowe:

 • Konkurs jest kierowany do nauczycieli akademickich
 • Dziedziny współpracy: wszystkie (dotyczy obydwu uczelni)
 • Czas trwania mobilności: 7 dni (w tym 2 dni podróż) (dotyczy obydwu uczelni)
 • Wyjazd musi być zrealizowany w terminie w terminie od 31 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. w czasie, kiedy w uczelniach partnerskich prowadzone są zajęcia dydaktyczne.

Informacje o wymaganiach i procedurze:

 • Szczegółowe wymagania, informacje nt. konkursu oraz wykaz dokumentów, które osoba ubiegająca się o wyjazd jest zobligowana przygotować, znajdą Państwo na stronie internetowej BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019/
 • Osoby, które zdecydują się na udział w kwalifikacji, są proszone o złożenie kompletu wymaganych dokumentów do 24 lutego br. do godziny 10.00.
 •  Dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres: erasmus.wgsr@uw.edu.pl, muszą one zawierać wymagane podpisy. Dokumenty można także dostarczyć osobiście do pokoju 305 (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny).
 • W celu pozyskania podpisu Dziekana na Mobility Agreement, dokument bardzo proszę przesłać na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl bezpośrednio po dokonaniu ustaleń z uczelnią zagraniczną.
 • Złożone dokumenty będą podstawą przygotowania listy zgłoszeniowej, która po zatwierdzeniu przez Dziekana zostanie przekazana do BWZ do 28 lutego do godz. 14.00, jest to termin nieprzekraczalny.
 • Osoba udzielająca informacji nt. konkursu: Joanna Wiszniewska Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 22 55 24 078, e-mail: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Koordynator ds. mobilności Paulina Pokojska


KONKURS NA WYJAZD W CELACH DYDAKTYCZNYCH DO UNIVERSITY OF BERGEN (NORWEGIA)  [nabór zakończony]. 

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło ogólnouniwersytecki konkurs na wyjazd w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach Programu Edukacja do University of Bergen (Norwegia).

Informacje podstawowe:

 • Uczelnia partnerska: University of Bergen
 • Ilość stypendiów: 1
 • Dziedziny współpracy: Prawo
 • Czas trwania mobilności: 2 dni

Informacje o wymaganiach i procedurze:

 • Szczegółowe informacje nt. konkursu oraz wykaz dokumentów, które osoba ubiegająca się o wyjazd jest zobligowana przygotować, znajdą Państwo na stronie internetowej BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/informacja-dla-nauczycieli-akademickich-edukacja/
 • Osoby, które zdecydują się na udział w kwalifikacji, są proszone o złożenie kompletu wymaganych dokumentów do 22 listopada br. do godziny 10.00.
 • Dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres: erasmus.wgsr@uw.edu.pl, muszą one zawierać wymagane podpisy. Dokumenty można także dostarczyć osobiście do pokoju 305 (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny).
 • W celu pozyskania podpisu Dziekana na Mobility Agreement, dokument bardzo proszę przesłać na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl bezpośrednio po dokonaniu ustaleń z uczelnią zagraniczną.
 • Złożone dokumenty będą podstawą przygotowania listy zgłoszeniowej, która po zatwierdzeniu przez Dziekana zostanie przekazana do BWZ do 23 listopada do godz. 14.00, jest to termin nieprzekraczalny.
 • Osoba udzielająca informacji nt. konkursu: Swietłana Dachno Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 22 55 20 482, e-mail: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl

Koordynator ds. mobilności Paulina Pokojska


KONKURS NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE DO KRAJÓW PARTNERSKICH (STA)- [nabór zakończony]

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach Programu KA107 Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi do następujących uczelni partnerskich:

 • Belarusian State University – Białoruś, Mińsk (1 stypendium)
 • Ateneo de Manila University – Filipiny, Quezon City (1 stypendium)
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University  –  Gruzja, Tbilisi (1 stypendium)
 • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)
 • University of British Columbia – Kanada, Vancouver(1 stypendium)
 • Southern Federal University – Rosja, Rostov-on-Don (1 stypendium)
 • Ivan Franko National University of Lviv – Ukraina, Lwów (1 stypendium)
Dokładne informacje nt. kwalifikacji, tj. Procedurę i kryteria kwalifikacji, wskazówki Krok po kroku i Taryfikator kosztów,  a także wykaz dokumentów, które osoba ubiegająca się o wyjazd jest zobligowana przygotować, znajdują się na stronie internetowej BWZ w zakładce:
 
Osoby, które zdecydują  się na udział w kwalifikacji, są proszone o złożenie kompletu wymaganych dokumentów do 25 listopada do godziny 12.00.
Dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres: erasmus.wgsr@uw.edu.pl, opatrując je podpisem własnoręcznym  lub elektronicznym. Można je także  dostarczyć osobiście do pokoju 305 (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny). Bardzo proszę o utrzymanie jednej formy przygotowania całego kompletu dokumentów – tj. elektronicznej lub papierowej.
W celu pozyskania podpisu Dziekana na Mobility Agreement proszę przesłać dokument na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl bezpośrednio po dokonaniu ustaleń z uczelnią zagraniczną.
 
Złożone dokumenty będą podstawą przygotowania listy zgłoszeniowej, która po zatwierdzeniu przez Dziekana zostanie przekazana do BWZ do 30 listopada do godz. 14.00;  jest to termin nieprzekraczalny
 
Paulina Pokojska
Koordynator ds. Mobilności 

KONKURS NA WYJAZDY  SZKOLENIOWE DO KRAJÓW PARTNERSKICH (STT – dla osób niebędących nauczycielami akademickimi)- [nabór zakończony]
 

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu w celach szkoleniowych (STT), dla osób niebędących nauczycielami akademickimi, w ramach Programu KA107 Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi do następujących uczelni partnerskich:

 • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)
 • Tribhuvan University – Nepal, Kirtipur (1 stypendium)
 • Southern Federal University – Rosja, Rostov-on-Don (1 stypendium)
Dokładne informacje nt. kwalifikacji, tj. Procedurę i kryteria kwalifikacji, wskazówki Krok po kroku i Zasady finansowania,  a także wykaz dokumentów, które osoba ubiegająca się o wyjazd jest zobligowana przygotować, znajdują się na stronie internetowej BWZ w zakładce:
 
Osoby, które zdecydują  się na udział w kwalifikacji, są proszone o złożenie kompletu wymaganych dokumentów do dnia 25 listopada do godziny 12.00.
Dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres: erasmus.wgsr@uw.edu.pl, opatrując je podpisem własnoręcznym  lub elektronicznym. Można je także  dostarczyć osobiście do pokoju 305 (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny). Bardzo proszę o utrzymanie jednej formy przygotowania całego kompletu dokumentów – tj. elektronicznej lub papierowej.
W celu pozyskania podpisu Dziekana na Mobility Agreement, bardzo proszę przesłać ten dokument na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl bezpośrednio po dokonaniu ustaleń z uczelnią zagraniczną.
 
Złożone dokumenty będą podstawą przygotowania listy zgłoszeniowej, która po zatwierdzeniu przez Dziekana zostanie przekazana do BWZ do dnia 30 listopada do godz. 14.00;  jest to termin nieprzekraczalny.
Paulina Pokojska
Koordynator ds. Mobilności