Erasmus – wyjazdy STT i STA do krajów programu (nabór otwarty)


PROGRAM ERASMUS+

Możliwości wyjazdu pracowników do KRAJÓW PROGRAMU  w celach dydaktycznych i szkoleniowych


WYKAZ UMÓW obowiązujących w roku 2022/2023 (poniżej)
WYJAZDY DYDAKTYCZNE (Staff Mobility of Teaching Assignment- STA)

 w roku 2022/2023   nabór ciągły

 • Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA) są dostępne dla kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej.
 • Wykaz umów, zawartych przez WGSR UW z uczelniami zagranicznymi w krajach Programu, w ramach których możliwa jest wymiana STA znajduje się powyżej.
 • Możliwe są także wyjazdy dydaktyczne na uczelnie należące do Sojuszu 4EU+ (z wyłączeniem University of Geneva).
 • Dokumenty niezbędne do przygotowania wyjazdu, w tym  procedurę i kryteria kwalifikacji, taryfikator, oraz niezbędne formularze zamieszcza na swojej stronie Biuro Współpracy z Zagranicą: LINK.
  • Dodatkowo zamieszczamy link do stony Biura Spraw Pracowniczych UW, skąd można pobrać wzory podań o urlop w związku z wyjazdem za granicę w celach dydaktycznych lub szkoleniowych, które również należy przygotować w związku z wyjazdem: LINK
 • Nowością jest możliwość podjęcia tzw. podróży ekologicznej, obejmującej transport w obydwie strony pociągiem, autokarem lub samochodem (wymagany car pooling). Szczegóły są podane w ww. procedurze ogłoszonej przez BWZ.

Przyjmowanie zgłoszeń na wyjazdy w roku 2022/2023

 • Zgłoszenia przyjmuje wydziałowy Koordynator ds. Mobilności.
 • W zgłoszeniu należy wskazać:
  • wybraną uczelnię,
  • proponowany termin wyjazdu (co najmniej wskazanie miesiąca; wyjazd musi odbyć się w okresie zajeć dydaktycznych na uczelni zagranicznej),
  • przewidywany zakres działań podczas wyjazdu.

  Zgłoszenia są przyjmowane w sposób ciągły .

 • Zgłoszenie należy przesłać na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl przed podjęciem ustaleń z uczelnią zagraniczną.
 • Po zaakceptowaniu zgłoszenia na Wydziale, Kandydat przygotowuje komplet dokumentów, wymaganych przez Biuro Współpracy z Zagranicą  (Mobility Agreement, Zgłoszenie kandydata, Oświadczenie dotyczące podróży), i przekazuje je Koordynatorowi ds. Mobilności.
 • Decyzję o przyznaniu środków finansowych na wyjazd każdorazowo przyznaje Biuro Współpracy z Zagranicą po otrzymaniu od Koordynatora  kompletu wymaganych dokumentów, opatrzonych wszystkimi podpisami.  Środki są przyznawane do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na UW na wyjazdy dydaktyczne STA w bieżącym roku akademickim.
 • Formę zastępstwa za własne zajęcia dydaktyczne na WGSR, przypadające na czas wyjazdu, należy z wyprzedzeniem uzgodnić z Kierownikiem Jednostki Dydaktycznej.
 • Szczegółowe wskazówki dotyczące dalszego postępowania i przygotowania dokumentów zgłoszeniowych dla BWZ są Kandydatom przesyłane po akceptacji zgłoszenia na Wydziale.
WYJAZDY SZKOLENIOWE (Staff Mobility for Training – STT)

w roku akademickim 2022/2023   nabór ciągły

 •  Wyjazdy szkoleniowe są dostępne dla pracowników administracji oraz dla kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej.
 • Pracownicy mogą ubiegać się o wyjazd szkoleniowy na dowolną uczelnię w kraju Programu, która ma podpisaną Kartę ECHE (niezależnie od miejsc STT zagwarantowanych w niektórych umowach).
 • Dokumenty niezbędne do przygotowania wyjazdu, w tym  procedurę i kryteria kwalifikacji, taryfikator, oraz niezbędne formularze, zamieszcza na swojej stronie Biuro Współpracy z Zagranicą: LINK.
  • Dodatkowo zamieszczamy link do stony Biura Spraw Pracowniczych UW, skąd można pobrać wzór podania o urlop w związku z wyjazdem za granicę w celach szkoleniowych, które również należy przygotować w związku z wyjazdem: LINK.
 • Nowością jest możliwość podjęcia tzw. podróży ekologicznej, obejmującej transport w obydwie strony pociągiem, autokarem lub samochodem (wymagany car pooling). Szczegóły są podane w ww. procedurze ogłoszonej przez BWZ.

Przyjmowanie zgłoszeń na wyjazdy w roku 2022/2023

 • Zgłoszenia przyjmuje wydziałowy Koordynator ds. Mobilności.
 • W zgłoszeniu należy wskazać:
  • wybraną uczelnię,
  • proponowany termin wyjazdu,
  • przewidywany zakres działań podczas wyjazdu.

  Zgłoszenia są przyjmowane w sposób ciągły .

 • Zgłoszenie należy przesłać na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl przed podjęciem ustaleń z uczelnią zagraniczną.
 • Po zaakceptowaniu zgłoszenia na Wydziale, Kandydat przygotowuje komplet dokumentów, wymaganych przez Biuro Współpracy z Zagranicą  (Mobility Agreement, Zgłoszenie kandydata, Oświadczenie dotyczące podróży), i przekazuje je Koordynatorowi ds. Mobilności.
 • Decyzję o przyznaniu środków finansowych na wyjazd każdorazowo przyznaje Biuro Współpracy z Zagranicą po otrzymaniu od Koordynatora  kompletu wymaganych dokumentów, opatrzonych wszystkimi podpisami.  Środki są przyznawane do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na UW na wyjazdy dydaktyczne STA w bieżącym roku akademickim.
 • Szczegółowe wskazówki dotyczące dalszego postępowania i przygotowania dokumentów zgłoszeniowych dla BWZ,  są Kandydatom przesyłane po akceptacji zgłoszenia na Wydziale.
WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ STT