Erasmus – wyjazdy STT i STA do krajów programu


PROGRAM ERASMUS+

Możliwości wyjazdu do KRAJÓW PROGRAMU  w celach dydaktycznych i szkoleniowych


WYKAZ UMÓW
WYJAZDY DYDAKTYCZNE (Staff Mobility of Teaching Assignment- STA)

 w roku akademickim  2021/2022 [nabór ciągły]

Wyjazdy dydaktyczne są dostępne dla kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej. Wykaz umów, zawartych z uczelniami zagranicznymi w krajach Programu, obowiązujących w roku akademickim 2021/2022 znajduje się powyżej.

Zasady kwalifikacji, organizacji oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach dydaktycznych (STA) na uczelnie w krajach Programu reguluje procedura, przygotowana przez Biuro Współpracy z Zagranicą. Dokument uzupełniają taryfikator wyjazdów oraz formularze (poniżej).

Formularze

Dokumenty do pobrania (pobranie pliku: prawy klawisz myszy, opcja Zapisz link jako ….)

Wszystkie dokumenty można także przeglądać i pobierać bezpośrednio na stronie BWZ UW: link.

Przyjmowanie zgłoszeń

  • Zgłoszenia przyjmuje wydziałowy Koordynator ds. Mobilności. Od 15.09.2021 roku zgłoszenia są przyjmowane w sposób ciągły. 
  • Zgłoszenie należy przesłać na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl przed podjęciem ustaleń z uczelnią zagraniczną.
  • W zgłoszeniu proszę wskazać uczelnię, proponowany termin wyjazdu oraz przewidywany zakres działań podczas wyjazdu.
  • Szczegółowe wskazówki dotyczące dlszego postępowania i przygotowania dokumentów w celu ich dostarczenia do BWZ,  zostaną Kandydatom przesłane po akceptacji zgłoszenia.
WYJAZDY SZKOLENIOWE (Staff Mobility for Training – STT)

w roku akademickim 2021/2022 [nabór ciągły*]

*Ważne: od 7.06.2022 BWZ przyjmuje zgłoszenia na wyjazdy szkoleniowe STT jedynie na listę rezerwową z powodu wyczerpania środków finansowych.  Wyjazd osoby z listy rezerwowej będzie możliwy w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej,  uwzględniającej wyjazdy zakwalifikowane do finansowania przed 7 czerwca 2022 r.

Wyjazdy szkoleniowe są dostępne dla kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej oraz dla pracowników administracji.  

Pracownicy mogą się ubiegać o wyjazd szkoleniowy na dowolną uczelnię w kraju Programu, która ma podpisaną Kartę ECHE. Do krajów Programu zalicza się: 27 państw UE, 3 kraje EOG, Serbia, Turcja, Macedonia Północna, Wielka Brytania.

Zasady kwalifikacji, organizacji oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) na uczelnie w krajach Programu reguluje procedura, przygotowana przez Biuro Współpracy z Zagranicą.  Dokument uzupełniają taryfikator wyjazdów oraz formularze (poniżej).

Formularze

Dokumenty do pobrania (pobranie pliku: prawy klawisz myszy, opcja Zapisz link jako ….)

Wszystkie dokumenty można także przeglądać i pobierać bezpośrednio na stronie BWZ UW: link.

Przyjmowanie zgłoszeń

  • Zgłoszenia na wyjazdy w roku akademickim 2021/2022 są przyjmowane od 15.09.2021 roku w sposób ciągły.
  • Zgłoszenia, przed podjęciem ustaleń z uczelnią zagraniczną, należy kierować do Koordynatora ds. mobilności  na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl  
  • W zgłoszeniu proszę wskazać uczelnię, przewidywaną datę szkolenia oraz uzasadnienie wyjazdu.
  • Szczegółowe wskazówki dotyczące przygotowania dokumentów wyjazdowych zostaną kandydatom udostępnione po akceptacji zgłoszenia.
WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ STT

 


Wyjazdy, które nie odbyły się w roku 2020 z powodu pandemii Covid-19

Wyjazdy STA i STT, przyznane na rok akademicki 2019/2020 i niezrealizowane z powodu pandemii Covid, można było realizować do dnia 15.12.2021 roku.