Studia I stopnia

Przez pierwsze trzy semestry studiów na kierunku geografia zajęcia są wspólne dla wszystkich studentów. Począwszy od czwartego semestru realizowane są trzy ścieżki dydaktyczne.

Nabór na ścieżki odbywa się pod koniec 3. semestru, poprzez zadeklarowanie wyboru jednej z nich. W przypadku zbyt dużej liczby deklaracji na daną ścieżkę, sporządzany jest ranking, stworzony na podstawie średnich ocen z wybranych przedmiotów (osobno na każdą ścieżkę), obowiązujących studenta w trakcie 1 roku studiów. Zajęcia w ramach ścieżki stanowią ok. 30% element programu studiów.

W roku akademickim 2023/2024 proponujemy 4 seminaria w ramach ścieżki fizycznogeograficznej:

Skip to content