Studia II stopnia

W ramach kierunku Geografia na studiach stacjonarnych II stopnia realizowane są 2 specjalności prowadzone przez Katedrę Geografii Fizycznej:

geoekologia i geomorfologia

hydrologia i klimatologia

Wybór specjalności odbywa po zakończeniu cyklu zajęć z różnych dziedzin geografii (w pierwszym semestrze pierwszego roku), poprzez zadeklarowanie przez studenta wyboru jednej ze specjalności oraz zdanie testu. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność, decyduje wynik testu i dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna.

Skip to content