PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe


Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW
prof. dr hab. Andrzej Lisowski

Aktualności

Data dodania Nazwa Kategoria
26/08/2016
Uniwersytet Warszawski otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku 2015" w kategorii OBIEKTY EDUKACYJNE za Rewitalizację Pałacu Czetwertyńskich-Uruskich, w którym ma swoją siedzibę Wydział Geografii i Studiów Regionalnych oraz nagrodę Ogólnopolskiego Dwutygodnika Budowlanego Profile.
Wydarzenia
03/08/2016
Rejestracja w IRK, od 01.08 do 14.09.2016.
Aktualności rekrutacji
28/07/2016
Aktualności rekrutacji
14/07/2016
kurs on-line dla pracowników i doktorantów UW
Aktualności
22/06/2016
14 listopada 2016
Konferencje

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI