PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe


Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UWAktualności

Data dodania Nazwa Kategoria
16/01/2017
Konferencje
16/01/2017
Zaprasza w dniu 19 stycznia br. (czwartek) w godzinach 11.30-13.00 do sali 111 na wystąpienie mgr. Kamila Leziaka (Zakład Klimatologii) pt.: "Wpływ składowej poziomej cyrkulacji atmosferycznej na konwekcję nad Polską".
Aktualności
11/01/2017
Początek rejestracji: 17.01.2017, godz. 21:00. Zakończenie: 22.01.2017, godz. 23:59
Aktualności studenckie
11/01/2017
mgr Mariusz Olczyk - zdobywcą stypendium!
Aktualności
19/12/2016
19 I 2017 r. Podróże Twojego podkoszulka szlakami międzynarodowej wymiany handlowej - dr hab. Waldemar Wilk
Wydarzenia
09/12/2016
Aktualności studenckie
08/12/2016
Praca licencjacka p. Anity Sabat zajęła II miejsce!
Aktualności

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI