Tom 65, zeszyt 3 [Volume 65, Issue 3] – red. Mikołaj Madurowicz, Małgorzata Durydiwka, Aleksandra Korpysz, Magdalena Fuhrmann

Strony tytułowe i spis treści

Janusz SŁODCZYK Wymiar społeczny w projektowaniu zrównoważonego rozwoju miasta / The social dimension in designing sustainable city development

Sylwia KACZMAREK Rozważania o formie miasta w kontekście procesów demolowania i rewitalizacji / Reflections on the urban form in the context of demolition and urban regeneration

Mirosława CZERNY Ku coraz większej fragmentacji i segregacji przestrzeni miast latynoamerykańskich / Towards increasing fragmentation and segregation of urban space in Latin American cities

Andrzej KOWALCZYK Czy miasto (po)górnicze może być atrakcją turystyczną? Refleksje nawiązujące do badań roli miastotwórczej górnictwa w wybranych krajach Afryki Sub-Saharyjskiej / Can the (post)mining town be a tourist attractions? Reflections based on research of the role of mining in the urban development in the selected countries of the Sub-Saharan Africa

Magdalena FUHRMANN Tenis ziemny w przestrzeni Warszawy / Tennis in the space of Warsaw

Sylwia DUDEK-MAŃKOWSKA Pies w wielkim mieście… czyli o geograficznych badaniach nad zwierzętami / The dog in the big city… or geographical research on animals

Tomasz KACZMAREK Różne oblicza suburbanizacji. Od przedmieść w cieniu miasta do post-suburbiów / Different faces of suburbanization. From suburbs as city shadows to post-suburbs

Dorota MANTEY Utility value of suburban public spaces – new methodological approach / Wartość użytkowa podmiejskich przestrzeni publicznych – nowe podejście metodologiczne

Magdalena WDOWICKA, Lidia MIERZEJEWSKA Procesy suburbanizacji w strefie podmiejskiej Poznania / Suburbanization processes in the area of Poznań

Jacek KACZMAREK Czas umiejscowiony w kontekście geograficznego punktu widzenia Andrzeja Lisowskiego / Located time in the context of geographical thinking of Andrzej Lisowski

Mikołaj MADUROWICZ Chronos, kairos i choros. Dyskretne echo przestrzenne rachub czasowych / Chronos, kairos and choros. The discreet spatial echo of time calculations